page-b
  • Power strip

    سهراهی برق

    این سوکت با شناسایی خودکار استفاده از تجهیزات و سوئیچینگ فعال است. این می تواند به طور گسترده ای در کنترل ارتباط بین تلویزیون خانگی ، جعبه تنظیم بالا و استریو و همچنین کنترل ارتباط رایانه ها و چاپگرها در شرکت ها و موسسات مورد استفاده قرار گیرد. برای رسیدن به اثر صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش انتشار.