page-b
  • 3PHASE 4WIRE ENERGY METER

    METER ENERGY 3PHASE 4WIRE

    این پوسته غیر فلزی مقاوم در برابر شعله را تصویب می کند ، که از نظر اندازه بسیار سبک است و به راحتی نصب می شود. این نشانگر انرژی در زمان واقعی هر متر انرژی ، نشانه روزانه انرژی منجمد با نقطه صفر و خواندن متر روزانه نشانه انرژی منجمد صفر را جمع آوری می کند. برنامه تنظیم از راه دور و محلی و برنامه خواندن پرس و جو متر.